Liên hệ chúng tôi

Gửi thông tin liên hệ

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

1 Hoả Lò, Trần Hưng Đạo,

+84-24-39342253

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (9am - 6pm)

bqldtnthl_sovhtt@hanoi.gov.vn

Bất cứ lúc nào!