Giới thiệu

Dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, mỗi chiến sĩ cách mạng luôn sẵn sàng tâm thế:
Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề cận cổ, súng kề tai
Là thân sống chỉ coi còn một nửa
Không chịu chết mòn trong gông cùm, những người tù cộng sản luôn tổ chức đấu tranh để bảo toàn lực lượng, giữ vững khí tiết, chờ cơ hội vượt ngục. Dẫu biết rằng có thể cận kề cái chết, nhưng những trái tim quả cảm vẫn quyết tâm vượt ngục, hòa mình vào dòng thác cách mạng, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

“Khát vọng tự do” - mong muốn cháy bỏng của nhân dân Việt Nam. Điều đó được minh chứng qua những cuộc vượt ngục của các chiến sĩ cách mạng trong ngục tù thực dân, đế quốc.


KHÁT VỌNG TỰ DO

Tự do vừa là khát vọng, vừa là động lực thôi thúc mỗi chiến sĩ cách mạng khi dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc: Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao
Muốn nên sự nghiệp lớn
Tinh thần phải càng cao.
(Nhật ký trong tù, Hồ Chí Minh)
Không chịu chết mòn trong gông cùm, những người tù luôn đấu tranh để bảo toàn lực lượng, giữ vững khí tiết, chờ cơ hội vượt ngục. Dẫu biết rằng có thể cận kề cái chết, nhưng những trái tim quả cảm vẫn quyết tâm tìm đến tự do, hòa mình vào dòng thác cách mạng, giành lại độc lập cho dân tộc. Ký ức của những cựu tù vượt ngục năm xưa là một phần ký ức của lịch sử dân tộc, là niềm tự hào để thế hệ trẻ tiến bước trên con đường đổi mới và dựng xây đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

XIỀNG XÍCH

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân Việt Nam đã trải qua biết bao đau thương, mất mát. Những chính sách cai trị hà khắc cùng với hệ thống công cụ đàn áp liên hoàn: Tòa án, Sở mật thám, Nhà tù và bộ máy cai trị được thiết lập khắp các địa phương của chính quyền thực dân, đế quốc khiến cho cuộc sống của người dân Việt Nam trở nên cùng cực.

TUNG CÁNH GỮA MÀN ĐÊM

Vượt ngục là hình thức đấu tranh cao nhất, người tù có thể bỏ mạng nơi rừng thiêng, nước độc; làm mồi cho thú dữ hay bị nhấn chìm giữa mênh mông biển cả. Không phút buông xuôi, các chiến sĩ cách mạng quyết tâm thực hiện những cuộc vượt ngục táo bạo như những cánh chim khao khát tự do bay về với ánh sáng cách mạng.

KHÚC CA HÒA BÌNH

Những chiến công vang dội của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX có sự góp sức của biết bao thế hệ tù chính trị từng bị giam trong các “địa ngục trần gian”. Bằng niềm tin bất diệt, những người con quả cảm sau khi thoát ngục, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.